Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Λα λα λα pt 7

Johny Cash Hurt

I hurt myself today
to see if I still feel
I focus on the pain
the only thing that's real
the needle tears a hole
the old familiar sting
try to kill it all away
but I remember everything
what have I become?
my sweetest friend
everyone I know
goes away in the end
you could have it all
my empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt
I wear my crown of shit
on my liar's chair
full of broken thoughts
I cannot repair
beneath the stain of time
the feeling disappears
you are someone else
I am still right here
what have I become?
my sweetest friend
everyone I know
goes away in the end
you could have it all
my empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt
if I could start again
a million miles away
I would keep myself
I would find a way
Αναγνώστη μου οι μουσικές αναρτησεις δεν θελω να ειναι πολιτιλές. Κάθε μέρα αφορούν εμένα και πως νιώθω..οριστε για σημερα..Και δεν θέλω ερωτησεις παρακαλώ!

Ποσοι μου είπαν γεια!!!!