Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

Λα λα λα pt 3

Alice In Chains - Would?

Know me broken by my master
Teach thee on child of love hereafter

Into the flood again
Same old trip it was back then
So I made a big mistake
Try to see it once my way

Drifting body it's sole desertion
Flying not yet quite the notion

Into the flood again
Same old trip it was back then
So I made a big mistake
Try to see it once my way

Into the flood again
Same old trip it was back then
So I made a big mistake
Try to see it once my way

Am I wrong?
Have I run too far to get home
Have I gone?
And left you here alone
Am I wrong?
Have I run too far to get home
Have I gone?
And left you here alone
If I would, could you?

Ενα χαρουμενο τραγουδακι αναγνώστη μου...καλοκαιρινό που κολλάει σε κάθε περισταση..Αφιέρωσε το οπου γουσταρίζεις εσύ...

Ποσοι μου είπαν γεια!!!!