Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Λα λα λα pt 16

ALL YOU ZOMBIES-THE HOOTERS
Holy Moses met the Pharao
yeah he tried to set him straight.
looked him in the eye: let my people go.
Holy Moses on the mountain
high above the golden calf
went to get the ten Commandments
he's just gonna break them in half.

All you zombies hide your faces
all you people in the street
all you sittin' in high places
the pieces gonna fall on you.

No one ever spoke to Noah
they all laughed at him instead;
Working on his ark
working all by himself.
Only Noah saw it coming
forty days and forty nights.
Took his sons and daughters with him
they were the Isrealites!

All you zombies hide your faces
all you people in the street
all you sittin' in high places
the pieces gonna fall on you.

Holy Father what's the matter?
Where have all your children gone?
Sittin' in the dark
living all by themselves
you don't have to hide anymore!

All you zombies show your faces
all you people in the street
all you sittin' in high places
the rain's gonna fall on you.

All you zombies show your faces
all you people in the street
all you sittin' in high places
the pieces gonna fall on you.Έχω POP διαθεση απόψε, αναγνώστη... Σε τρίτη εμφάνιση για σήμερα το Νταμαζάκι. Αφιερωμένο στα 300 άτομα(?)δεν τα λες που είναι στην βουλή και στα χιλιάδες στρουμφς που ράντισαν καλα τους πολίτες τις τελευταίες μέρες... Cheers!!!!

Ποσοι μου είπαν γεια!!!!