Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Do you read me? Rorry Gallagher

Do you read me, well won't you tell me?
If you read me, then please believe me, when I say,
Yes I've been waiting, seems like forever.
I've been waiting, my situation ain't got much better,
Well I've been waiting, the situation don't get much better.

You don't do unto others as you do unto me,
Well, why am I the only one that treats you this way?
Well, you got that something and it's hard to specify,
I can't diagnose that look in your eyes.

You don't do unto me, like I know you could,
Why am I the only one who's misunderstood?
Ashes to ashes, and it's dust to dust,
Well, if you won't take me then I guess the devil must.

I've been hurting, my hearts been burning,
I've been hurting, but I've been learning, just the same.

Well, I've been waiting, seems like forever,
While I've been waiting,
My situation ain't got much better,
While I've been waiting,
The situation ain't got much better,
I've been waiting,
The situation don't get much better.
Ναι τον αγαπάω τον Rorry...Από μικρή μ' αρεσε αυτό το μπλαζέ υφος αν και στην κιθάρα έπαιζε παπάδες...Είπα να σου μάθω κανα στίχο μπας και εκτιμηθεί αυτο το κομματάκι (κομματάρα) και απο εσενα...

Ποσοι μου είπαν γεια!!!!